สุขทุกการโอน โดนทุกคะแนน
โอนคะแนน Blue Point เป็นคะแนน The 1 คะแนน Blue Point ทุกๆ 200 คะแนน สามารถโอนเป็นคะแนน The 1 ได้ 200 คะแนน โอนคะแนน Blue Point เป็นคะแนน The 1 คะแนน Blue Point ทุกๆ 200 คะแนน สามารถโอนเป็นคะแนน The 1 ได้ 200 คะแนน
คะแนน Smile Point โอนเป็นคะแนน Blue Point
Blue Gifts
ใช้ Blue Points

แลกของรางวัลสุดพรีเมียม

Earn Points
วิธีสะสมและแลกคะแนน Blue Points