ทุกๆ
0
Blue Points
รับ
1
สิทธิ์
สมาชิก Blue Card ซื้อสินค้า/บริการในเครือ OR ยอดสะสมครบทุก 2,000 บาท ลุ้นชิงของรางวัลจากแคมเปญ Amazing Thailand Grand Sale 2021
15 ก.ค. 21 - 15 ก.ย. 21
0
ใช้คะแนน
0
คะแนน
แลกรับ1สิทธิ์
สมาชิก Blue Card ซื้อสินค้า/บริการในเครือ OR ยอดสะสมครบทุก 2,000 บาท ลุ้นชิงของรางวัลจากแคมเปญ Amazing Thailand Grand Sale 2021

เงื่อนไขโปรโมชั่น : สมาชิก Blue Card ซื้อสินค้า/บริการในเครือ OR ยอดสะสมครบทุก 2,000 บาท ลุ้นชิงของรางวัลจากแคมเปญ Amazing Thailand Grand Sale 2021

 • สมาชิก Blue Card ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ www.pttbluecard.com หรือ Blue Card แอปพลิเคชัน ตามขั้นตอนที่กำหนด ภายในระยะเวลาโครงการ
 • ซื้อสินค้า/บริการในเครือ OR ยอดสะสมครบทุก 2,000 บาท พร้อมสะสมคะแนน Blue Card ลุ้นชิงของรางวัลจากแคมเปญ Amazing Thailand Grand Sale 2021 โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์/บริการในเครือ OR ที่เข้าร่วมรายการดังนี้
  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่ PTT Station ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants (เฉพาะจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และ ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่)
  • ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon)
  • ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ (Jiffy)
  • ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto
  • ร้าน Texas Chicken
  • ร้านฮั่วเซงฮงติ่มซำ (Hua Seng Hong Dimsum)
  • ร้าน Pearly Tea
 • โครงการระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึง 15 กันยายน 2564
 • ดูรายการของรางวัลและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.amazingthailandgrandsale.com และ Facebook : AMAZINGTHAILANDGRANDSALE2021
 • จับรางวัลในวันที่ 20 กันยายน 2564 และประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 25 กันยายน 2564 ทาง www.amazingthailandgrandsale.com และ Facebook : AMAZINGTHAILANDGRANDSALE2021
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท..4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ท.. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 10,000 บาทขึ้นไป จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองที่อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือมีเอกสารมอบหมายผู้แทนมารับรางวัลแทน ในวันที่ 27 กันยายน 2564 สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าต่ำกว่า 10,000 บาทที่ประสงค์จะให้จัดส่งของรางวัลไปให้จะต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารสำเนาหนังสือเดินทาง แก่โครงการและออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอง โดยจะจัดส่งเฉพาะภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
 • ผู้โชคดี 1 ท่าน ที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ท่านอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 รถยนต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมด
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์ของผู้โชคดีที่ไม่ปฎิบัติตาม กฎกติกา และไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ภายในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 16.30. จะทำการตัดสิทธิ์และให้ผู้ที่เป็นสำรองอันดับ 1 ของรางวัลนั้นได้รับรางวัล
 • พนักงาน บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จำกัดและเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • ระหว่างการจับรางวัลและการมอบรางวัล จะมีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวฯ ทั้งนี้โครงการฯ มีสิทธิ์นำชื่อ- นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ตอบรับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆแก่ผู้โชคดี
 • การตัดสินของโครงการฯถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
 • บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก โปรโมชั่นนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กิจกรรมอื่นๆ
Blue Gifts
ใช้ Blue Points

แลกของรางวัลสุดพรีเมียม

Earn Points
วิธีสะสมและแลกคะแนน Blue Points
version: