ทุกๆ
0
Blue Points
รับ
1
สิทธิ์
เที่ยวนี้สุข X2
13 ก.ค. 20 - 15 ส.ค. 20
0
ใช้คะแนน
0
คะแนน
แลกรับ1สิทธิ์
เที่ยวนี้สุข X2

วิธีการลงทะเบียนผ่าน www.pttbluecard.com - https://bit.ly/3gJ22jL
วิธีการลงทะเบียนผ่าน Blue Card แอปพลิเคชัน - https://bit.ly/2DsrCLI

เงื่อนไขโปรโมชั่น : สมาชิก Blue Card รับคะแนน X2
• สมาชิก Blue Card ได้รับคะแนนสะสม 2 เท่าจากคะแนนสะสมปกติ เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ www.pttbluecard.com หรือ Blue Card แอปพลิเคชัน ตามขั้นตอนที่กำหนด โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์/บริการที่เข้าร่วมรายการดังนี้
o ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่ PTT Station ทุกสาขาทั่วประเทศ
o ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants (เฉพาะจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และ ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่)
o ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon)
o ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ (Jiffy)
o ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto
o ร้าน Texas Chicken
o ร้านฮั่วเซงฮงติ่มซำ (Hua Seng Hong Dimsum)
o ร้าน Pearly Tea
• คะแนนพิเศษคิดจากคะแนนที่ได้รับปกติ ไม่รวมคะแนนที่ได้รับจากโปรโมชั่นอื่นๆ
o ผลิตภัณฑ์น้ำมนเชื้อเพลิง คะแนนปกติ : น้ำมันกลุ่มเบนซินทุก 1 ลิตร = 1 คะแนน, น้ำมันกลุ่มดีเซลทุก 4 ลิตร = 1 คะแนน น้ำมันดีเซลพรีเมียมทุก 2 ลิตร = 1 คะแนน
o ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants คะแนนปกติ : ทุก 20 บาท = 1 คะแนน
o ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) คะแนนปกติ : ทุก 20 บาท = 1 คะแนน ยกเว้นสินค้าเบเกอรี่และสินค้าบางรายการไม่เข้าร่วมรายการ
o ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ (Jiffy) คะแนนปกติ : ทุก 20 บาท = 1 คะแนน ยกเว้นสินค้าที่ได้รับส่วนลดพิเศษจากการขายส่ง และบุหรี่ บัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน บัตรเงินสด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และสินค้าบางรายการ
o ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto คะแนนปกติ : ทุก 20 บาท = 1 คะแนน
o ร้าน Texas Chicken คะแนนปกติ : ทุก 20 บาท = 1 คะแนน
o ร้านฮั่วเซงฮงติ่มซำ (Hua Seng Hong Dimsum) คะแนนปกติ : ทุก 20 บาท = 1 คะแนน
o ร้าน Pearly Tea คะแนนปกติ : ทุก 20 บาท = 1 คะแนน
• สมาชิกจะได้รับคะแนนพิเศษสูงสุด 8,750 คะแนน
• สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ คะแนนสะสม 2 เท่า ภายใน 30 นาทีหลังจากลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
• เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึง 15 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
• โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึง 15 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
• กรณีมีโปรโมชั่นอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกัน สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมจากโปรโมชั่นที่ได้รับคะแนนสะสมสูงสุดเพียงโปรโมชั่นเดียวเท่านั้น
• เงื่อนไขการใช้บัตรและเงื่อนไขการสะสมคะแนน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตร PTT Blue Card
• บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกาและเงื่อนไข หรือยกเลิก โปรโมชั่นนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ถือเป็นที่สิ้นสุด

กิจกรรมอื่นๆ
Blue Card ลุ้นได้ไม่ใช้คะแนน
เงื่อนไขกิจกรรม รายการ “Blue Card ลุ้นได้ไม่ใช้คะแนน” 1. ...
เงื่อนไขกิจกรรม รายการ “Blue Card ลุ้...
Blue Gifts
ใช้ Blue Points

แลกของรางวัลสุดพรีเมียม

Earn Points
วิธีสะสมและแลกคะแนน Blue Points
version: