ทุกๆ
0
Blue Points
รับ
1
สิทธิ์
เที่ยวนี้สุข X2
13 ก.ค. 20 - 15 ส.ค. 20
0
ใช้คะแนน
0
คะแนน
แลกรับ1สิทธิ์
เที่ยวนี้สุข X2

วิธีการลงทะเบียนผ่าน www.pttbluecard.com - https://bit.ly/3gJ22jL
วิธีการลงทะเบียนผ่าน Blue Card แอปพลิเคชัน - https://bit.ly/2DsrCLI

เงื่อนไขโปรโมชั่น : สมาชิก Blue Card รับคะแนน X2
• สมาชิก Blue Card ได้รับคะแนนสะสม 2 เท่าจากคะแนนสะสมปกติ เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ www.pttbluecard.com หรือ Blue Card แอปพลิเคชัน ตามขั้นตอนที่กำหนด โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์/บริการที่เข้าร่วมรายการดังนี้
o ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่ PTT Station ทุกสาขาทั่วประเทศ
o ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants (เฉพาะจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และ ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่)
o ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon)
o ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ (Jiffy)
o ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto
o ร้าน Texas Chicken
o ร้านฮั่วเซงฮงติ่มซำ (Hua Seng Hong Dimsum)
o ร้าน Pearly Tea
• คะแนนพิเศษคิดจากคะแนนที่ได้รับปกติ ไม่รวมคะแนนที่ได้รับจากโปรโมชั่นอื่นๆ
o ผลิตภัณฑ์น้ำมนเชื้อเพลิง คะแนนปกติ : น้ำมันกลุ่มเบนซินทุก 1 ลิตร = 1 คะแนน, น้ำมันกลุ่มดีเซลทุก 4 ลิตร = 1 คะแนน น้ำมันดีเซลพรีเมียมทุก 2 ลิตร = 1 คะแนน
o ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants คะแนนปกติ : ทุก 20 บาท = 1 คะแนน
o ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) คะแนนปกติ : ทุก 20 บาท = 1 คะแนน ยกเว้นสินค้าเบเกอรี่และสินค้าบางรายการไม่เข้าร่วมรายการ
o ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ (Jiffy) คะแนนปกติ : ทุก 20 บาท = 1 คะแนน ยกเว้นสินค้าที่ได้รับส่วนลดพิเศษจากการขายส่ง และบุหรี่ บัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน บัตรเงินสด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และสินค้าบางรายการ
o ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto คะแนนปกติ : ทุก 20 บาท = 1 คะแนน
o ร้าน Texas Chicken คะแนนปกติ : ทุก 20 บาท = 1 คะแนน
o ร้านฮั่วเซงฮงติ่มซำ (Hua Seng Hong Dimsum) คะแนนปกติ : ทุก 20 บาท = 1 คะแนน
o ร้าน Pearly Tea คะแนนปกติ : ทุก 20 บาท = 1 คะแนน
• สมาชิกจะได้รับคะแนนพิเศษสูงสุด 8,750 คะแนน
• สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ คะแนนสะสม 2 เท่า ภายใน 30 นาทีหลังจากลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
• เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึง 15 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
• โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึง 15 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
• กรณีมีโปรโมชั่นอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกัน สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมจากโปรโมชั่นที่ได้รับคะแนนสะสมสูงสุดเพียงโปรโมชั่นเดียวเท่านั้น
• เงื่อนไขการใช้บัตรและเงื่อนไขการสะสมคะแนน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตร PTT Blue Card
• บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกาและเงื่อนไข หรือยกเลิก โปรโมชั่นนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ถือเป็นที่สิ้นสุด

กิจกรรมอื่นๆ
Blue Gifts
ใช้ Blue Points

แลกของรางวัลสุดพรีเมียม

Earn Points
วิธีสะสมและแลกคะแนน Blue Points
version: