ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
วิธีสะสมคะแนน
• ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
• บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท
• การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
• สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
version: