ของรางวัล

กระเป๋าสัมภาระ Godji

กระเป๋าสัมภาระ Godji
 ใช้เพียง 3,000 คะแนน แลกรับ กระเป๋าสัมภาระ Godji

ข้อมูลจำเพาะ
 - ขนาด 19 x 11 x 9.5 นิ้ว
 - ผ้าแคนวาส
 - สกรีนลาย Godji
 - สายหิ้วและซิป ตัดแต่งหนังเทียม

จำนวนสินค้า
 - สินค้าในสต๊อก 280 ชิ้น เท่านั้น
 - จัดส่งแบบลงทะเบียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ การจัดส่งเป็นแบบลงทะเบียน หากไม่มีผู้รับปลายทาง สินค้าจะถูกตีกลับมายัง PTTOR
ซึ่งสมาชิกต้องมารับเองที่ บริษัท PTTOR หรือ หากสมาชิกมีความประสงค์ที่จะให้จัดส่งใหม่
สมาชิกจะถูกหักคะแนน Blue Point จำนวน 200 คะแนน เป็นค่าจัดส่งใหม่
ดูของรางวัลทั้งหมด