ของรางวัล

กระเป๋าอเนกประสงค์ Godji

กระเป๋าอเนกประสงค์ Godji
 ใช้เพียง 2,000 คะแนน แลกรับ กระเป๋าอเนกประสงค์ Godji

ข้อมูลจำเพาะ
 - ชิ้นที่ 1 ขนาดกว้าง 12 x 16 x 15 นิ้ว
 - ชิ้นที่ 2 ขนาดกว้าง 10.5 x 15 นิ้ว (จับก้น 3 นิ้ว)
 - ชิ้นที่ 3 ขนาดกว้าง 9 x 11.5 x 4 นิ้ว
 - ผ้าลีปต๊อปพิมพ์รอบใบ

จำนวนสินค้า
 - สินค้าในสต๊อก 460 ชิ้น เท่านั้น
 - จัดส่งแบบลงทะเบียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ การจัดส่งเป็นแบบลงทะเบียน หากไม่มีผู้รับปลายทาง สินค้าจะถูกตีกลับมายัง PTTOR
ซึ่งสมาชิกต้องมารับเองที่ บริษัท PTTOR หรือ หากสมาชิกมีความประสงค์ที่จะให้จัดส่งใหม่
สมาชิกจะถูกหักคะแนน Blue Point จำนวน 200 คะแนน เป็นค่าจัดส่งใหม่
ดูของรางวัลทั้งหมด