อื่นๆ

200 คะแนนแลกรับ M-Coupon แทนเงินสดมูลค่า 30 บาท

  1. ยอดซื้อทั้งหมดต้องเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าของคูปองและไม่สามารถเลือกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  2. ใช้ 200 คะแนนแลกรับ M-Coupon แทนเงินสดมูลค่า 30 บาท
  3. Code มีระยะเวลาการใช้ 1 ชม. กรุณาอย่ากด Code ก่อนมาถึงร้านค้า
  4. ภายหลังกดยืนยันรับสิทธิ์แล้ว คะแนนสะสมจะถูกตัดทันทีและไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้
  5. ใช้ได้ที่ 7-Eleven สาขาในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทุกสาขาเท่านั้น
  6. วันที่ 1 ก.พ. 2560 – 31 ม.ค. 2561
  7. สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตร PTT Blue Card เท่านั้น
  8. สมาชิกฯ กดรับสิทธิ์ผ่านทาง PTT Blue Card Mobile Application ตามขั้นตอนที่ระบุเท่านั้น
  9. ปตท. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าและบริการ
  10. กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ ปตท. ถือเป็นที่สิ้นสุด
  11. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PTT Contact Center โทร. 1365 หรือ www.pttbluecard.com
  13. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ PTT Blue Card Mobile Application ติดต่อ บริษัท Buzzebees จำกัด โทร. 02-645-0014 เวลาทำการ  09.00 - 18.30 น.

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด