PTT Blue Card

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • 1 เงื่อนไขการสมัคร

  • สามารถสมัครสมาชิก PTT Blue Card โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์การสมัครสมาชิก 1 ท่าน ต่อบัตร 1 ใบ
  • สมาชิกยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดโดย ปตท.
  • หลังจากทำการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ทีมงานจะส่ง E-mail หรือ SMS เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครสมาชิก
  • บัตรสมาชิกจะถูกจัดส่งถึงท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ภายใน 15 วันทำการ
  • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งบัตรเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

 • 2 เงื่อนไขการใช้บัตร PTT BLUE CARD

  • ใช้เมื่อซื้อสินค้า/บริการตามที่ ปตท. กำหนด ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. และ/หรือ ร้านค้า ที่ร่วมรายการ
  • โปรดแสดงบัตรก่อนใช้บริการแก่พนักงานทุกครั้งเพื่อสะสมหรือแลกคะแนน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • บัตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อประกอบธุรกิจ หรือกิจการใดๆ
  • บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรเครดิตน้ำมันนิติบุคคลของ ปตท. ทุกประเภท (เช่น PTT Fleet Card, Energy Card, Synergy Card)
  • บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายบางรายการที่ ปตท. กำหนด
  • บัตรไม่มีวันหมดอายุ จนกว่า ปตท. จะยกเลิก
  • สมาชิกสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บัตรได้ที่ เว็บไซต์ www.pttbluecard.com หรือ แอพพลิเคชั่น PTT Blue Card บน iOS และ Android
  • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 3 เงื่อนไขการสะสมคะแนน

  • สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้จากการซื้อสินค้า/บริการ ตามที่ ปตท. กำหนด ดังนี้
   • ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
    • - กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ : เติมน้ำมันครบทุก 1 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    • - ดีเซลพรีเมี่ยม : เติมน้ำมันครบทุก 2 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    • - ดีเซล : เติมน้ำมันครบทุก 4 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    • - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด 400 ลิตร/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 2 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 100 ลิตร
    • - การสะสมคะแนนในแต่ละครั้ง สามารถสะสมได้โดยการเติมน้ำมัน 1 รายการ / รถ 1 คัน / 1 ใบเสร็จ
    • - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณจำนวนน้ำมันที่ไม่เต็มลิตร
    • - สะสมคะแนนได้เฉพาะกรณีเติมน้ำมันใส่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น
    • - ขอสงวนสิทธิ์การสะสมคะแนนในกรณีเติมน้ำมันเพื่อนำไปประกอบธุรกิจ หรือกิจการใดๆ
   • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
    • - ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเฉพาะที่จุดจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และภายในร้านสะดวกซื้อ Jiffy ครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    • - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน
    • - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    • - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับศูนย์บริการ ProCheckและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นที่ตั้งอยู่นอกสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
   • ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon)
    • - ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    • - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 500 บาท
    • - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    • - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าในกลุ่มเบเกอรี่ และสินค้าบางรายการ
   • ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ (Jiffy)
    • - ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    • - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 500 บาท
    • - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    • - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าที่ได้รับส่วนลดพิเศษจากการขายส่ง (Wholesale)
    • - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับ บุหรี่ บัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน บัตรเงินสด คูปองน้ำมัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด น้ำมันและน้ำตาลประกอบอาหาร และสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
   • ร้าน Texas Chicken
    • - ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    • - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท
    • - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    • - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
   • ศูนย์บริการยานยนต์ (FIT Auto)
    - ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 30,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 2 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท
    - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
   • ร้านแด๊ดดี้ โด (Daddy Dough) / ร้านฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ (Hua Seng Hong Dimsum) / ร้านสถานีของฝาก (PTT Gift Station)
    • - ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    • - บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท
    • - การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    • - สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
  • สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสะสม สำหรับการซื้อที่เกินเงื่อนไขของแต่ละสินค้า ตามที่ ปตท. กำหนด
  • คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า/บริการ โดยกำหนดรอบการตัดคะแนนสะสมที่หมดอายุปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน
   และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
   • 4.1 คะแนนสะสมที่อายุครบ 2 ปี ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายน จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน ของปีนั้น
    เช่น คะแนนสะสมในช่วงวันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายน 2556 จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
   • 4.2 คะแนนสะสมที่อายุครบ 2 ปี ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 31 ธันวาคม จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น
    เช่น คะแนนสะสมในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 31 ธันวาคม 2556 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
  • คะแนนสะสมของบัตรแต่ละใบไม่สามารถโอนหรือนำไปรวมกับคะแนนสะสมของบัตรใบอื่นได้
  • ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการบันทึกเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ ให้สมาชิกติดต่อ PTT Contact Center โทร.1365 ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งแสดงสลิปบัตรสะสมคะแนนหรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันว่ามีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การให้คะแนนสะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ปตท. และสงวนสิทธิ์การใช้สลิปบัตรเครดิตเป็นหลักฐานยืนยัน เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
  • สงวนสิทธิ์การสะสมคะแนนย้อนหลังในกรณีที่ ปตท. ตรวจสอบแล้วพบว่า สถานีบริการน้ำมันหรือร้านค้าไม่เข้าร่วมโครงการ เครื่องรับบัตรใช้งานได้ปกติ หรือ สมาชิกลืมแสดงบัตรแก่พนักงานก่อนชำระเงินค่าสินค้า/บริการ
  • สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้จาก สลิปบัตรสะสมคะแนน เว็บไซต์ www.pttbluecard.com หรือ แอพพลิเคชั่น PTT Blue Card บน iOS และ Android
  • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/ยกเลิกคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสมคะแนน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 4 เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

  • สมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ใดๆได้ ก็ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนครบถ้วน และได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกจากปตท. แล้วเท่านั้น
  • โปรดแสดงบัตรสมาชิกและแจ้งพนักงานทุกครั้งก่อนใช้บริการ หากต้องการแลกคะแนนสะสม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อใช้แทนเงินสด ในการซื้อสินค้า/บริการ ที่จุดขายตามที่ ปตท. กำหนด ดังนี้
   • คะแนนสะสมทุก 500 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 100 บาท
    - ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
   • คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 20 บาท
    - ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon)
    - ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ (Jiffy) 
    - ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto
    - ร้านแด๊ดดี้ โด (Daddy Dough)
    - ร้าน Texas Chicken
    - ร้านฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ (Hua Seng Hong Dimsum)
    - ร้านสถานีของฝาก (PTT Gift Station)
  • มูลค่าคะแนนสะสมที่ใช้แลกแทนเงินสด ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อสินค้า/บริการ
  • การแลกคะแนนสะสม จะต้องใช้ในการซื้อสินค้า/บริการในครั้งนั้นทันที ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้ในครั้งถัดไปได้
  • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมในแต่ละครั้ง ให้ใช้คะแนนสะสมจากบัตรสมาชิก 1 ใบ ต่อการซื้อสินค้า/บริการ  1 ใบเสร็จเท่านั้น
  • ยอดการซื้อสินค้า/บริการ ที่เกิดจากการแลกคะแนนสะสมในครั้งนั้น จะไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนสะสม
  • เมื่อมีการแลกคะแนนสะสม ระบบจะทำการหักคะแนนออกจากยอดคะแนนสะสมคงเหลือทันที
  • กรณียกเลิกการแลกคะแนนสะสม คะแนนจะคืนกลับเข้าระบบในวันถัดไป
  • คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • กรณีการแลกคะแนนสะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ ให้สมาชิกติดต่อ  PTT Contact Center โทร.1365 ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งแสดงสลิปบัตรสะสมคะแนนหรือใบเสร็จรับเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การแก้ไขคะแนนสะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ปตท.
  • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการแลกคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 5 เงื่อนไขการออกบัตรสมาชิกใหม่ กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย

  • กรุณาแจ้ง PTT Contact Center โทร. 1365 เพื่อทำการอายัดบัตร
  • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนน ที่เกิดขึ้นระหว่างที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม จนกว่า ปตท. จะได้รับแจ้งอายัดบัตร
  • สมาชิกจะไม่สามารถสะสมคะแนนได้ระหว่างการรอรับบัตรใหม่
  • บัตร PTT Blue Card มีมูลค่า 100 บาท สมาชิกจะต้องถูกหักคะแนนสะสมจำนวน 100 คะแนน เป็นค่าธรรมเนียมในการออก บัตรใหม่ และ ปตท. จะโอนข้อมูลสมาชิกและคะแนนสะสมคงเหลือจากบัตรเดิมมายังบัตรใหม่ โดยจะดำเนินการจัดส่งบัตรใหม่ ให้แก่สมาชิกภายใน 15 วัน ทำการ
  • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการออกบัตรสมาชิกใหม่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 6 เงื่อนไขการยกเลิกบัตร

  • สมาชิกสามารถยกเลิกบัตรได้โดยการแจ้งยกเลิกทาง PTT Contact Center โทร.1365
  • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรสมาชิกที่ไม่มีการสะสมหรือแลกคะแนนจากการซื้อสินค้า/บริการเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป
  • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรกรณีที่พบการทุจริตในการใช้บัตร
   ทั้งนี้ การยกเลิกบัตรดังกล่าวมีผลให้คะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดถูกยกเลิกทันที และถือว่า ปตท. ไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใดๆ จาก ปตท. ได้
  • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรใหม่ให้กับสมาชิกที่ถูกยกเลิกบัตรตามข้อ 3
  • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า