PTT Blue Card

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • 1 เงื่อนไขการสมัคร

  1. สามารถสมัครสมาชิก PTT Blue Card โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และขอสงวนสิทธิ์การสมัครสมาชิก 1 ท่าน ต่อบัตร 1 ใบ
  2. สมัครที่ PTT Station และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เช่น คาเฟ่ อเมซอน เท็กซัส ชิคเก้น แดดดี้ โด ฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ และ จิฟฟี่ เป็นต้น
      2.1 หลังจากกรอกข้อมูลผู้สมัคร ทางพนักงานในสถานีบริการน้ำมันและร้านค้า จะดำเนินการเปิดการใช้งานบัตร และนำบัตรให้สมาชิก
      2.2 สมาชิกสามารถใช้บัตรในการสะสมคะแนนได้เลย ทั้งนี้ การแลกคะแนน จะสามารถดำเนินการได้หลังจากการกรอกข้อมูลลงในระบบ Online แล้วเท่านั้น หรือประมาณ 45 วันหลังจากสมัคร
  3. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (www.pttbluecard.com และ PTT Blue Card Mobile Application)
      3.1 หลังจากทำการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ทีมงานจะส่ง E-mail หรือ SMS เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครสมาชิก
      3.2 บัตรสมาชิกจะถูกจัดส่งถึงท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ภายใน 20 วันทำการ
      3.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งบัตรเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  4. สมาชิกยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดโดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

 • 2 เงื่อนไขการใช้บัตร PTT BLUE CARD

  1. บัตร PTT Blue Card เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
  2. ใช้เมื่อซื้อสินค้า/บริการตามที่ บริษัทฯ กำหนด ณ PTT Station และ/หรือ ร้านค้า ที่ร่วมรายการ
  3. โปรดแสดงบัตรก่อนใช้บริการแก่พนักงานทุกครั้งเพื่อสะสมหรือแลกคะแนน หรือแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสะสมคะแนน (สะสมได้เฉพาะร้านค้าในเครือ ของบริษัทฯ ยกเว้น1.สถานีบริการน้ำมัน) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  4. บัตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อประกอบธุรกิจ หรือกิจการใดๆ
  5. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรเครดิตน้ำมันนิติบุคคลของ บริษัทฯ ทุกประเภท (เช่น PTT Fleet Card, Energy Card, Synergy Card)
  6. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายบางรายการที่ บริษัทฯ กำหนด
  7. บัตรไม่มีวันหมดอายุ จนกว่า บริษัทฯ จะยกเลิก
  8. สมาชิกสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บัตรได้ที่ เว็บไซต์ www.pttbluecard.com หรือ PTT Blue Card Mobile Application บน iOS และ Android
  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 3 เงื่อนไขการสะสมคะแนน

  สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้จากการซื้อสินค้า/บริการ ตามที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กำหนด ดังนี้
  1. ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
    1.1 กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ : เติมน้ำมันครบทุก 1 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    1.2 ดีเซลพรีเมี่ยม : เติมน้ำมันครบทุก 2 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    1.3 ดีเซล : เติมน้ำมันครบทุก 4 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    1.4 บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด 400 ลิตร/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 2 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 100 ลิตร
    1.5 การสะสมคะแนนในแต่ละครั้ง สามารถสะสมได้โดยการเติมน้ำมัน 1 รายการ / รถ 1 คัน / 1 ใบเสร็จ
    1.6 การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณจำนวนน้ำมันที่ไม่เต็มลิตร
    1.7 สะสมคะแนนได้เฉพาะกรณีเติมน้ำมันใส่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น
    1.8 ขอสงวนสิทธิ์การสะสมคะแนนในกรณีเติมน้ำมันเพื่อนำไปประกอบธุรกิจ หรือกิจการใดๆ
   
  2. ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
    2.1 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเฉพาะที่จุดจำหน่ายภายใน PTT Station และภายในร้านสะดวกซื้อ Jiffy ครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    2.2 บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน
    2.3 การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    2.4 สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับศูนย์บริการ ProCheck และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นที่ตั้งอยู่นอกสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
   
  3. ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon)
    3.1 ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    3.2 บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 500 บาท
    3.3 การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    3.4 สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าในกลุ่มเบเกอรี่ และสินค้าบางรายการ
   
  4. ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ (Jiffy)
    4.1 ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    4.2 บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 500 บาท
    4.3 การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    4.4 สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าที่ได้รับส่วนลดพิเศษจากการขายส่ง (Wholesale)
    4.5 สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับ บุหรี่ บัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน บัตรเงินสด คูปองน้ำมัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด น้ำมันและน้ำตาลประกอบอาหาร และสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
   
  5. ร้าน Texas Chicken
    5.1 ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    5.2 บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท
    5.3 การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    5.4 สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
   
  6. ศูนย์บริการยานยนต์ (FIT Auto)
    6.1 ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    6.2 บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 30,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 2 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท
    6.3 การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    6.4 สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
   
  7. ร้านแด๊ดดี้ โด (Daddy Dough) / ร้านฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ (Hua Seng Hong Dimsum)
    7.1 ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    7.2 บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท
    7.3 การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
    7.4 สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
   
  8. สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสะสม สำหรับการซื้อที่เกินเงื่อนไขของแต่ละสินค้า ตามที่ บริษัทฯ กำหนด
  9. คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า/บริการ โดยกำหนดรอบการตัดคะแนนสะสมที่หมดอายุปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
  ตัวอย่าง
    • คะแนนสะสมที่อายุครบ 2 ปี ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายน จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน ของปีนั้น เช่น คะแนนสะสมในช่วงวันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายน 2561 จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
    • คะแนนสะสมที่อายุครบ 2 ปี ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 31 ธันวาคม จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น เช่น คะแนนสะสมในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 31 ธันวาคม 2561 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
   
  10. คะแนนสะสมของบัตรแต่ละใบไม่สามารถโอนหรือนำไปรวมกับคะแนนสะสมของบัตรใบอื่นได้
  11. ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการบันทึกเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ ให้สมาชิกติดต่อ 1365 Contact Center ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งแสดงสลิปบัตรสะสมคะแนนหรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันว่ามีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การให้คะแนนสะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัทฯ และสงวนสิทธิ์การใช้สลิปบัตรเครดิตเป็นหลักฐานยืนยัน เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
  12. สงวนสิทธิ์การสะสมคะแนนย้อนหลังในกรณีที่ บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า PTT Station หรือร้านค้าไม่เข้าร่วมโครงการ เครื่องรับบัตรใช้งานได้ปกติ หรือ สมาชิกลืมแสดงบัตรแก่พนักงานก่อนชำระเงินค่าสินค้า/บริการ
  13. สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้จาก สลิปบัตรสะสมคะแนน เว็บไซต์ www.pttbluecard.com หรือ PTT Blue Card Mobile Application บน iOS และ Android
  14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/ยกเลิกคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสมคะแนน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 4 เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

  1. สมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ใดๆได้ ก็ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนครบถ้วน และได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น
  2. โปรดแสดงบัตรสมาชิกและแจ้งพนักงานทุกครั้งก่อนใช้บริการ หากต้องการแลกคะแนนสะสม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  3. สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อใช้แทนเงินสด ในการซื้อสินค้า/บริการ ที่จุดขายตามที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กำหนด ดังนี้
      3.1 คะแนนสะสมทุก 500 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 100 บาท
          • ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
      3.2 คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 20 บาท
          •  ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon)
          •  ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ (Jiffy)
          •  ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto
          •  ร้านแด๊ดดี้ โด (Daddy Dough)
          •  ร้าน Texas Chicken
          •  ร้านฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ (Hua Seng Hong Dimsum)
  4. มูลค่าคะแนนสะสมที่ใช้แลกแทนเงินสด ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อสินค้า/บริการ
  5. การแลกคะแนนสะสม จะต้องใช้ในการซื้อสินค้า/บริการในครั้งนั้นทันที ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้ในครั้งถัดไปได้
  6. สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมในแต่ละครั้ง ให้ใช้คะแนนสะสมจากบัตรสมาชิก 1 ใบ ต่อการซื้อสินค้า/บริการ  1 ใบเสร็จเท่านั้น
  7. ยอดการซื้อสินค้า/บริการ ที่เกิดจากการแลกคะแนนสะสมในครั้งนั้น จะไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนสะสม
  8. เมื่อมีการแลกคะแนนสะสม ระบบจะทำการหักคะแนนออกจากยอดคะแนนสะสมคงเหลือทันที
  9. กรณียกเลิกการแลกคะแนนสะสม คะแนนจะคืนกลับเข้าระบบทันที
  10. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  11. กรณีการแลกคะแนนสะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ ให้สมาชิกติดต่อ  1365 Contact Center ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งแสดงสลิปบัตรสะสมคะแนนหรือใบเสร็จรับเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การแก้ไขคะแนนสะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัทฯ
  12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการแลกคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 5 เงื่อนไขการออกบัตรสมาชิกใหม่ กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย

  1. กรุณาแจ้ง 1365 Contact Center เพื่อทำการอายัดบัตร
  2. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนน ที่เกิดขึ้นระหว่างที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม จนกว่า บริษัทฯ จะได้รับแจ้งอายัดบัตร
  3. สมาชิกจะไม่สามารถสะสมคะแนนได้ระหว่างการรอรับบัตรใหม่
  4. บัตร PTT Blue Card มีมูลค่า 100 บาท สมาชิกจะต้องถูกหักคะแนนสะสมจำนวน 100 คะแนน เป็นค่าธรรมเนียมในการออก บัตรใหม่ และ บริษัทฯ จะโอนข้อมูลสมาชิกและคะแนนสะสมคงเหลือจากบัตรเดิมมายังบัตรใหม่ โดยจะดำเนินการจัดส่งบัตรใหม่ ให้แก่สมาชิกภายใน 15 วัน ทำการ
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการออกบัตรสมาชิกใหม่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 6 เงื่อนไขการยกเลิกบัตร

  1. สมาชิกสามารถยกเลิกบัตรได้โดยการแจ้งยกเลิกทาง 1365 Contact Center
  2. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรสมาชิกที่ไม่มีการสะสมหรือแลกคะแนนจากการซื้อสินค้า/บริการเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรกรณีที่พบการทุจริตในการใช้บัตร
  4. ทั้งนี้ การยกเลิกบัตรดังกล่าวมีผลให้คะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดถูกยกเลิกทันที และถือว่า บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใดๆ จาก บริษัทฯ ได้
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรใหม่ให้กับสมาชิกที่ถูกยกเลิกบัตรตามข้อ 3
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า