PTT Blue Card

การเข้าสู่ระบบครั้งแรก

สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบคะแนนสะสม แลกของรางวัล ติดตามสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.pttbluecard.com หรือ แอพพลิเคชั่น PTT Blue Card บน iOS และ Android โดยมีวิธีการ Login เข้าสู่ระบบครั้งแรก ดังนี้

 • 1 เลือกหัวข้อ “Login” และกรอกข้อมูลดังนี้

 • 2 สมาชิกสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อไป โดยกรอกข้อมูลดังนี้

  • ชื่อผู้ใช้งานปัจจุบัน (Username) :
   ระบบจะแสดงหมายเลขบัตรสมาชิกโดยอัตโนมัติ
  • ชื่อผู้ใช้งานใหม่ (New Username) :
   กรอกชื่อผู้ใช้งานใหม่ ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานใหม่ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
  • รหัสผ่านปัจจุบัน (Password) :
   กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก
  • รหัสผ่านใหม่ (New Password)
   และ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ (Confirm New Password)
  • กดปุ่ม “ยืนยัน” (Confirm)
 • 3 สมาชิกจะได้รับอีเมล์จากทาง PTT Blue Card เพื่อเป็นการยืนยันชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป