PTT Blue Card

วิธีสมัครสมาชิก PTT Blue Card

 • 1

  เลือกหัวข้อ “Register” และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน

 • 2

  หลังจากทำการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ปตท. จะส่ง E-mail หรือ SMS เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครสมาชิก

 • 3

  บัตรสมาชิกจะถูกจัดส่งถึงท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ภายใน 15 วันทำการ

 • 4

  ปตท. ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งบัตรเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น